Sekty na Slovensku: Jehovisti aj scientológia. Odborníčka vraví, že zaručená ochrana pred kultami a sektami neexistuje

Pocit samoty, opustenia, ale aj šťastia z nás robí zraniteľných ľudí. Každý človek potrebuje nádej, pochopenie a aj silu. Neraz sa však stane, že sa dostane medzi ľudí, ktorí mú chcú „ukázať cestu“, a dopriať mu pocit bezpečia či lásky. „Nepoučený“ človek sa tak môže dostať do pazúrov spoločenstiev, ktorým sa celý odovzdá.

Počet siekt na Slovensku sa nedá presne určiť, a to aj vzhľadom na ťažké rozlíšenie deštruktívneho charakteru skupiny pre spoločnosť. Aj hranica medzi náboženstvom a náboženským spoločenstvom či danou komunitou a sektou môže byť veľmi tenká.

Boli sme „sektou“

Pred kultmi a sektami zaručená ochrana neexistuje, pretože nikto nie je voči vplyvu zhubného kultu a sekty odolný. Na Slovensku v období komunizmu sekty „neexistovali“. Podľa Ivany Škodovej, ktorá stojí za občianskym združením INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt a zameriava sa aj na pôsobenie psychickej manipulácie, sme všetci kedysi v čase socialistickej republiky boli jednou veľkou sektou.

 „Vo všeobecnosti však nemám rada slovo sekta, lebo každý si pod tým predstavuje niečo iné, a preto používam radšej označenie sporné/rizikové/manipulatívne/autoritatívne spoločenstvo.“

Zjednodušene sú to skupiny ktoré sa považujú za vyvolenú elitu, majú jediného vodcu, ktorý všetko riadi, jedinú správnu ideológiu a využívajú psychickú manipuláciu na získanie aj udržanie členov.

 V období komunizmu sme mali jednu vládnucu stranu. „Komunistická strana mala jedinú správnu ideológiu, budovala vyvolenú spoločnosť, ktorá mala „spasiť“ celý svet. Môžem povedať, že sme boli manipulovaní od rána do večera už len tým, že nám selektovali informácie a nedovolili slobodne študovať ani cestovať po svete. Takže moja hypotéza je, že naša krajina alebo aj v podstate celý východný socialistický blok sme boli jednou obrovskou sektou,“ povedala Ivana Škodová pre Startitup. Všetko sa zmenilo až pádom komunizmu.

Čo je vlastne sekta?

Sekta nemá zatiaľ jednu všeobecne platnú a presnú definíciu. Na Slovensku neexistuje profesionálne pracovisko, ktoré by komplexne skúmalo tento problém, monitorovalo situáciu u nás a ponúkalo špecifickú odbornú pomoc a výstupové poradenstvo pre ľudí závislých od zhubných kultov a siekt.

Orientáciu sťažuje aj skutočnosť, že mnohé súčasné náboženstvá vo svojich počiatkoch vyvíjali svoju činnosť ako sekty. „V pôvodnom význame slova je totiž sekta náboženská obec líšiaca sa vierovyznaním a obradom od oficiálnej materskej cirkvi alebo uzavretá skupina, ktorá sa odštiepila od nejakej organizácie,“ uvádza Škodová.

Podľa odborníčky na sekty ide o kontroverznú tému, pretože sa aj u nás vyskytujú rôzne občianske združenia, ale aj legálne cirkvi, ktoré sú sporné až rizikové. Otázna je napríklad Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, skrátene tiež Jehovovi svedkovia alebo Svedkovia Jehovovi či hovorovo jehovisti.

Jehovovi svedkovia

Registračné konanie tejto spoločnosti trvalo od júna 1992 do marca 1993, odvtedy sú Jehovovi svedkovia zaregistrovaní oficiálne ako náboženská spoločnosť pod Ministerstvom kultúry SR. Rok predtým sa skúmalo, či nie je v rozpore so slovenskou legislatívou, a či ministerstvá nemajú námietky na jej uznanie – nuž, nemali.

Svedkovia Jehovovi sa vo všetkom odvolávajú na Bibliu, ktorú vysvetľuje ich vedenie doslovne, čo jej dáva úplne iný zmysel ako bežná kresťanská viera. Boh je podľa nich jedna osoba, Jehova, a vo vesmíre kedysi existoval sám. On stvoril Ježiša, ktorý bol na nebesiach archanjelom Michaelom. Na zemi bol človekom, nie Bohom. Keď ho Jehova vzkriesil z mŕtvych, vrátil sa na nebesia ako Duch.

Do roku 1965 mali zakázané očkovanie, do roku 1967 transplantácie. Tvrdia, že svet ukončí Apokalypsa, ktorú prežijú len ich členovia, ktorí budú vládnuť 1 000 rokov. Najlepších 144 000 z nich bude žiť na nebesiach.

Zvyšní budú žiť na Zemi vo večnej blaženosti, zbavení chorôb, hmotných starostí a plynutia času. V súčasnosti majú okolo 8,6 milióna členov po celom svete. Na Slovensku sú šiestou najväčšou legálnou náboženskou cirkvou a hlási sa k nim viac ako 17-tisíc obyvateľov Slovenska (čísla sú platné k roku 2019).

Neoslavujú Vianoce, narodeniny, meniny, nesmú vziať do ruky zbraň ani voliť a odmietajú transfúziu krvi, čím nie raz hazardujú so svojím životom. „Tým, že odmietajú transfúziu, ohrozujú život a zdravie seba aj svojich detí. To je asi to najrizikovejšie.“

Transfúzia je zakázaná

Ivana Škodová vraví, že sa stretla s prípadom mladého muža, ktorý sa do tohto spoločenstva dostal ešte ako dieťa. „Zhodou okolností bol hemofilik (hemofília je vrodená porucha zrážania krvi). Trpel, pretože nemohol podstúpiť transfúziu krvi a nemohol ani brať žiadne lieky. Musel vypisovať, žiadať o dovolenie vedenia v Amerike, v Prahe, kým mu dovolili po dlhom čase brať lieky, aby nemal pocit viny a strachu, že je zatratený. Sú to veľké osobné tragédie.“

Mnohí sú v silnej viere presvedčení a myslia si, že našli svoju najlepšiu duchovnú cestu. Len zriedkakedy sa jej ozve člen tohto spoločenstva, najčastejšie sú to blízki, ktorí vidia, že sa im daný človek mení pred očami. „Ak chcú vystúpiť, musia zažiť v spoločenstve sklamanie, alebo začnú pochybovať po negatívnych zážitkoch, a to trvá aj dlhé roky, kým sa im postupne otvoria oči a nakoniec sa rozhodnú, že vystúpia. Je to skôr však výnimka.“

Kríza v živote

Týmto spoločenstvám podľahne najmä človek, ktorý je v psychickej kríze. Nedá sa presne určiť, o akú vekovú skupinu ide. „U nás žiadne výskumy neexistujú, domnievame sa však a odborná literatúra to potvrdzuje, že ľudia sú najohrozenejší v krízových situáciách. Povedzme kríza stredného veku, keď deti odchádzajú z domu a osamostatňujú sa, ale aj mladí ľudia sú v ohrození, keďže sú „hľadačmi“ a viac otvorení pre všetko nové.“

Podľa odborníčky aj pozitívna zmena v živote môže byť krízová. „Napríklad ak mladý človek zmaturuje, prijmú ho na vysokú školu, zmení prostredie a ťažko si zvyká. V takých situáciách sú ľudia náchylnejší uveriť, keď im niekto povie, že im ukáže riešenie, dodá silu aby to zvládol, ale to hovorím veľmi zjednodušene.“

Spoveď bývalej členky Jehovových svedkov

Nájsť človeka, ktorý zo spoločenstva Jehovových svedkov odišiel, nie je jednoduché. Mnohí sa boja o seba, ale aj o svojich blízkych, ktorí sú ešte stále členmi. My sme sa rozprávali so ženou, ktorá sa k nim dostala ešte ako malé dieťa, no nakoniec sa jej podarilo odísť. Aj dnes však, ako sama vraví, je to bolestivá téma. Svoje meno zverejniť nechcela, máme ho však v redakcii.

„Tí, ktorí odišli a neboja sa verejne o tom hovoriť, robia úžasnú prácu, lebo to nesmú. Ja som nenašla odvahu verejne sa dištancovať. Možno by ma už nikto nespoznal, mám to však stále v sebe zakorenené a v spoločenstve je aj niekoľko členov mojej rodiny.“

Vstúpiť do spoločenstva nebolo jej rozhodnutie, v tomto „náboženstve“ bola vychovávaná. „Nechcem byť konkrétnejšia, no všeobecne platí, že ak je niekto v zložitej situácii a je oslovený, tak sa chytí. To sa stalo mojej mame, starších súrodencov to minulo, no ja asi od troch rokov pamätám, ako som sa hrávala ešte s ďalšou kamarátkou pod stolmi cudzích ľudí, keď mama v tom čase chodila po bytoch šíriť posolstvo.“

Strážna veža a štúdium kníh

Spomína, že bola pyšná, keď citovala biblické texty či biblické príbehy. Neskôr predčítavala zo Strážnej veže či z kníh. „Tých bolo veľa, ale všeobecne sa tomu hovorilo, že štúdium knihy.“ Hlavným zdrojom aktuálnych informácií pre svedkov je mesačník Strážna veža. Jedno vydanie je študijné, druhé pre verejnosť.

„Najprv sa prečítal odstavec, a potom predsedajúci dával napísané otázky pod tým odstavcom a ostatní sa hlásili ako v škole a odpovedali. Je to prednosť predčítavať a odpovedať.“

Na výučbe sa zúčastňovalo približne 10 ľudí. Podieľala sa aj na prepisovaní publikácií na písacom stroji, aby ich mali všetci v skupine. Hovoríme o 60. rokoch, a teda o dobe, keď sme boli socialistickou krajinou. „V škole som nebola iskrička, pionierka, nemali sme žiadnu úctu ku štátnym symbolom, ale nejako som to prežila, len som cítila veľmi zle. Nezapadala som do kolektívu, a to bolo pre mňa hrozné.“

Blížiaca sa apokalypsa

Keď mala 12 rokov, bola pokrstená. Ponorili ju do vody vo vani. „V akomsi dome bolo viacero ľudí. Dnes sa to robí na zjazdoch verejne. Veľa si z toho nepamätám, ale práve pokrstenie znamená, že musíš byť činná a podávať každý mesiac správu o svojej činnosti.“

Informácie o blížiacej sa apokalypse pravidelne šíria rôzne náboženské spoločenstvá. Svedkovia Jehovovi už trikrát predpovedali zánik sveta. Mal nastať v roku 1914, potom v roku 1925 a nakoniec v roku 1975.

„Spomínam si, že nám to hovorili, a preto sme pár rokov predtým nič neplánovali, nemalo zmysel mať dlhodobejšie plány. Verila som tomu a môj život sa točil len okolo piatich zhromaždení za týždeň, potom kazateľská služba a denne sme čítali Bibliu, čo predstavovalo osobné štúdium.“

Dodáva, že nie je typ človeka a nemá ani v povahe to, že by chodila po bytoch a oslovovala cudzích ľudí a vnucovala im svoje presvedčenie. „Vzťahy v tejto komunite však nemôžem povedať, že by boli zlé. Bola som veľmi hanblivá, a tak som si nechytila žiadneho brata (chlapca), aj keď záujem bol, ja som nechcela.“ Pre vysvetlenie – členovia cirkvi sa navzájom oslovujú ako bratia a sestry.

„Stretávali sme sa ako mladí ľudia u tých, čo mali dom na dedine, a tam sme sa hrali biblické hry, učili sa spievať biblické piesne ako zbor, a to trojhlasne. Je mi teraz vtipne z toho, čo všetko mi prichádza na rozum.“

Zaľúbila sa do „nejehovistu“

Po škole, keď už bola zamestnaná, sa zamilovala do obyčajného človeka, spomína, že to bol „sveták“. „To bola pohroma pre moju mamu, ale čím viac mi bránila, tak tým viac som tvrdohlavo trvala na vzťahu.“

Postupne sa jej narodili deti, prišli rôzne problémy. „Ja som 20 rokov ani nepáchla na žiadne zhromaždenie, iba raz ročne som navštívila pamätnú slávnosť. Nebola som vylúčená, jednoducho som tam prestala chodiť.“

Vraví však, že stretla známych, ktorí ju volali naspäť a nakoniec to urobila. „Vtedy som pochopila, že toto nie je normálne. Teraz nikam nechodím, žiadne vzťahy s nikým z tohto náboženstva neudržiavam a necítim sa byť členom. Asi ma vedú ako nečinnú osobu.“

Poznala ľudí, ktorí zomreli. Odmietali transfúziu

Aktívny člen totiž podáva správu o svojej činnosti každý mesiac. „Musí presne dodať informáciu koľko hodín s ľuďmi rozprával, koľko rozšíril kníh, časopisov, traktátov. Niektorí vedú takzvané domáce štúdiá s ľuďmi, až ich privedú ku krstu. Človek je však stále vedený k tomu, aby robil pre nich viac. Povedia ti 10 hodín nestačí, musíš sa snažiť.“

Ako sme už uvádzali, Svedkovia Jehovovi odmietajú transfúziu krvi. „Je to veľmi ťažké rozhodnutie sa na to dať, veď ide o to najcennejšie, čo máme. Poznala som ľudí, ktorí si zachovali vernosť a naozaj aj zomreli. Avšak na druhej strane som sama bola svedkom, keď v pôrodnici dali žene krv a tá išla zošalieť. Škrabala sa po celom tele, odviezli ju z izby takže neviem, ako to dopadlo.“

Dodáva, že ona osobne si uvedomuje, že darcovia môžu byť aj nezodpovední, a tiež sa toho obáva. „Urobila by som však všetko pre záchranu života a nie nejaký fanatizmus. Vôbec sa nestotožňujem s náukami tohto náboženstva.“

Náboženstvo je pre ňu sklamaním

Hovorí, že vedúci „zbor“ spoločenstva tvorí len 8 mužov, a to len z Ameriky. „Prekrúcajú výklad, texty a oni žijú svoj luxusný život na úkor ostatných. Avšak tí, ktorí sú stále indoktrinovaní, sa nepozrú na internete na skúsenosti tých, ktorí odišli a neboja sa verejne o tom hovoriť. Myslím si, že viacerí nevedia odísť.“

Ak by Svedkovia Jehovovi dodržiavali biblické zásady, tak by spoločenstvo považovala za dobré. „Fajčenie, alkohol – to je špinenie tela. Funguje tam však obyčajné pokrytectvo. Mnohí sú vylučovaní a opäť vzatí naspäť, a to aj tí, čo pravidelne zlyhajú. Dnes je pre mňa veľkým sklamaním celé toto náboženstvo, ale i ostatné. Viera sa nemusí prezentovať v kostole nejakými obradmi ani nikde inde, ako napríklad v sále kráľovstva.“

Scientológia je podvod

Ďalšou rozporuplnou spoločnosťou, ktorá pôsobí na Slovensku, je scientológia. Ide o náboženstvo alebo sektu? „Na túto otázku nevedia presne odpovedať ani religionisti, ktorí náboženstvá skúmajú. Nie sú jednotní v názore na to, či Scientologická cirkev tvorí náboženskú spoločnosť, či ide o pseudopsychoterapiu, pseudonáboženstvo, alebo krytie výnosných podnikateľských aktivít,“ hovorí Ivana Škodová.

Podľa vlastnej definície Scientologickej cirkvi je scientológia aplikovaná náboženská filozofia vyvinutá Lafayettom Ronaldom Hubbardom. Pôsobí v dvoch formách: ako scientologická cirkev aj ako dianetika, čo nie je verejnosti všeobecne známe. „Pritom scientológovia tvrdia, že dianetika je moderná veda o duševnom zdraví vyvinutá Hubbardom, ktorý ju publikoval knižne prvýkrát v roku 1950 v USA.“

Renomovaný český psychológ Jiří Růžička považuje Hubbardovu dianetiku za podvod. Škodová sa tejto problematike venuje aj v publikáciách na stránke Integra. „Dianetika predstiera vedeckosť, ale vedu si nectí, zaujíma sa o liečebnú starostlivosť, a pritom ju zneužíva, sľubuje nesplniteľné a vytvára ďalšiu utópiu, na ktorú naletí mnoho zúfalých, opustených a poblúdených ľudí.“ 

Spomínali sme, že slovo sekta nie je terminologicky jednoznačný výraz, ale vyznačuje sa tým, že ide o skupinu rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí nasledujú jediného vodcu, ktorý všetko riadi, má jedinú správnu ideológiu a využíva psychickú manipuláciu na získanie aj udržanie členov.

Ak by sme išli podľa toto, môžeme povedať, že Scientologická cirkev je sektou, a teda aj medzinárodným spoločenstvom ľudí nasledujúcich bezvýhradne učenie svojho jediného vodcu – Lafayetta Ronalda Hubbarda.

Rozšírená je po celom Slovensku

Na Slovensku nie je zatiaľ zaregistrovaná ako cirkev, ale ako občianske združenie a svoju činnosť má povolenú Ministerstvom vnútra SR. Spoločenstvo uvádza, že majú vo svete približne 10 miliónov členov a pôsobia v 102 krajinách.

Portál Aktuálne.cz sa domnieva, že na základe prieskumov ohľadom počtu veriacich, bývalý scientológ Robert Dam dospel k záveru, že je na svete približne 400 000 veriacich. Orientoval sa na základe časopisov zasielaných respondentom, ktorí boli účastníkmi cirkvi. Na Slovensku je ich niekoľko stovák, presné číslo nie je jasné.

V Spojených štátoch je vnímaná ako náboženská organizácia, no napríklad vo Francúzku a v Grécku je jej činnosť oficiálne zakázaná. U nás je spomínaným občianskym združením. Centrá Dianetiky a Scientológie sa nachádzajú v Bratislave, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, v Štúrove, Nitre, Prešove… Teda po celom Slovensku.

Osobnostný test a vitamíny

Ak príde človek do centra, s najväčšou pravdepodobnosťou si s ním scientológovia potykajú a urobia prednášku o tom, čo vlastne robia a čo hlásajú. Následne mu dajú vyplniť oxfordský test osobnosti, kde je 200 otázok. Odpovedať je možné iba áno alebo nie. Výsledkom má byť to, aké problémy ho trápia a ako ich s ním budú riešiť. Podľa dostupných informácií svedkov, ktorí sa zúčastnili takého stretnutia, začnú ponúkať akési výživové scientologické doplnky a vitamíny.

Odpovede z testu majú odhaliť, aké problémy človeka trápia. Na základe toho navrhujú záujemcom kurzy, ktoré majú zlepšiť ich život. O niekoľko dní test vyhodnotia. Výsledky s najväčšou pravdepodobnosťou ukážu, že má depresiu, je zúfalý, potrebuje pomoc a ponúknu mu kurzy a vitamíny, ktoré jednoducho „potrebuje“.

Je potrebné si uvedomiť, že za všetko sa platia nemalé peniaze. Členovia musia pravidelne prispievať a doslova ich psychicky manipulujú, aby dávali čoraz vyššie príspevky na túto cirkev. Človek sa pomaly dostáva do stavu, kde im začne viac a viac platiť.

Bol Kiska scientológ?

Za Škodovou v minulosti prišlo niekoľko ľudí, ktorí chceli pomoc nie pre seba, ale pre svojich blízkych. „Sú to príbehy zúfalých ľudí, ktorí prosia o radu, keď sa začnú tieto dôsledky prejavovať.“

K scientológii sa otvorene hlásia herci, ako Tom Cruise, Nicole Kidman, John Travolta, Jason Lee…

Dlho sa hovorilo, že aj exprezident Andrej Kiska bol napojený na scientológov. Tvrdila to aj scientologická cirkev. V roku 2014 ho z toho obvinil aj Robert Fico. Podľa Hospodárskych novín malo byť Ficovým dôkazom, že Kiska absolvoval prednášky na škole zakladateľa scientológov Rona Hubbarda. Kiska všetky obvinenia ostro odmietol. „Nie som scientológ, bodka.“

Cesta ku šťastiu s logom potravín

Na Slovensku pôsobí spoločnosť Labaš (najväčší veľkosklad s potravinami v našej krajine), ktorá vznikla v roku 1992. Stojí za ňou Miroslav Labaš. V roku 2010 spoločnosť založila aj Potraviny Fresh. Na svojej stránke píšu, že zakladateľ spojil všetky svoje skúsenosti z oblasti fungovania obchodu s potravinami. Sieť potravín Fresh dnes zastrešuje viac ako 776 predajní potravín po celom Slovensku.

Potraviny sú najviac rozšírené na východe, možno aj preto si pred niekoľkými dňami mnohí Košičania našli v schránkach publikáciu s názvom Cesta ku šťastiu. V knihe sa píše, že je to prvý nereligiózny morálny kódex, ktorý je čisto založený na zdravom rozume. Spísal ho Lafayett Ronald Hubbard, a teda okrem iného zakladateľ scientológie.

Na zadnom obale sa vyníma logo spomínanej spoločnosti Fresh s dôvetkom, že knihu podporila. Po Košiciach sa dlhé roky šírili fámy, že Miroslav Labaš je priaznivcom scientológie. V rozhovore pre Trend z roku 2014 sa píše, že sa sa otvorene hlási k fanúšikom zdravých potravín i priaznivcom scientológie.

Podporoval scientológov

V máji toho istého roku zas Hospodárske noviny uviedli, že medzi firmami, ktoré si dali školiť svojich zamestnancov a dostali na to eurofondy, bola aj košická eseročka Labaš. Tá za to Business Succes zaplatila vyše 253-tisíc eur. Firma Labaš sa na ich otázky k zmluve nevyjadrila.

Prečo spomíname Business Succes? Pretože mnohé scientologické kurzy organizuje firma Bussiness Success, ktorú založila neformálna autorita slovenských scientológov Pavol Timko.

Od publikácie sa dištancujú

Zaujímalo nás, či Miroslav Labaš naozaj patrí k priaznivcom tohto spoločenstva, a prečo sa rozhodol podporiť aj spomínanú publikáciu Cesta ku šťastiu. Na otázky odpovedal jeho syn Miroslav Labaš ml., ktorý pracuje so svojím otcom. „Od tejto akcie sa naša spoločnosť dištancuje a distribúcia tejto publikácie nie je z iniciatívy našej spoločnosti, ani sme o nej neboli informovaní.“

Potvrdil však, že na vydanie publikácie prispeli pred niekoľkými rokmi. „Spoluprácu s vydavateľom sme však ukončili a neplánujeme ju obnoviť. Konateľ spoločnosti sám seba v súčasnosti nepovažuje za priaznivca ani podporovateľa scientológie. Netuším ako sa dostalo logo našej spoločnosti na publikáciu. Domnievam sa teda, že išlo o chybu vydavateľa, ktorý ho zabudol odstrániť. Nie sme s ním v kontakte. Vzhľadom na to, že sa od spolupráce dištancujeme, budeme zvažovať právne kroky, ak by sa to malo v budúcnosti opakovať.“ Na publikácii je uvedené, že vyšla v náklade 12 kusov, do s schránok však prišla desiatkam Košičanov. 

Scientologická cirkev je dnes považovaná za jednu z najväčších a ekonomicky najsilnejších sporných organizácií.

Deštruktívny kult – Sri Chinmoy

Dnes už nie veľmi známym hnutím na Slovensku je aj Sri Chinmoy. Podľa združenia Integra ide o deštruktívny kult s hinduistickým pozadím. Jadro tohto posolstva tvorí učenie o podstatnej jednote náboženstiev, pričom Ježiš ako osvietený majster stojí na tej istej úrovni ako Krišna alebo Budha a v hnutí Sri Chinmoy.

Nosia biele oblečenie, nemôžu mať žiadny pohlavný styk a v aute nemôžu sedieť s opačným pohlavím, pretože to vyvoláva sexuálne napätie, nehovoriac o tom, že svojmu „učiteľovi“ musia byť na sto percent oddaní.

Sri Chinmoy sa narodil v roku 1931 v Bengálsku, od roku 1964 žil v USA a zomrel v roku 2007 v New Yorku. V čase, keď žil, mal na Slovensku mal stovky stúpencov, jeho smrťou sa však zoskupenie začalo zmenšovať.

V dvanástich rokoch mu zomreli rodičia a spolu so svojimi súrodencami odišiel do komunity náboženského vodcu Sri Aurobinda. V ášrame dosiahol osvietenie a tzv. realizáciu Boha. Sri Chinmoy za svoje hlavné zamestnanie udával vyučovanie meditácie v OSN. V skutočnosti však denne meditoval v kaplnke v budove OSN, ktorá je prístupná všetkým vierovyznaniam.

Vtelený Boh

Často sa stretával a fotil so známymi osobnosťami, ktorým sa vnucoval pod zámienkou propagovania svetového mieru. Svojimi nasledovníkmi je vzývaný ako vtelený Boh

Po celom svete staval sám sebe mierové pamätníky, okrem Banskej Bystrice mu boli týmto spôsobom zasvätené aj Levoča, Rysy, Chopok a Spišský hrad. V Kanade sú to zasa Niagarské vodopády. Zasvätili sa mu dokonca aj celé národy napríklad vo Fínsku, v Zimbabwe či v Juhoafrickej republike.

Meditovanie je základ

Sri Chinmoy a ním založené spoločenstvo napĺňa všetky charakteristické znaky sekty. Hlásaná ideológia, tzv. integrálna jóga má byť spojením duchovných cvičení s umeleckou tvorivosťou a športovými výkonmi.

Na ich stránke sa uvádza, že od roku 1991 pôsobia na Slovensku tri centrá Sri Chinmoya. Kurzy meditácie, humanitárna pomoc, koncerty, výstavy alebo bežecké či atletické podujatia sú len časťou mnohých aktivít, ktorými centrá Sri Chinmoya ukazujú, že duchovné hľadanie a moderný život môžu ísť spolu v harmonickom súlade. Je to však naozaj pravda?

Jeho učenie má aj okultné praktiky: napríklad čítanie z rúk alebo výklady snov. Často využíval psychickú manipuláciu. Meditáciu považoval za liečebný prostriedok, ktorý vylieči vysoký krvný tlak, zlyhanie srdca, bolesť a všetky choroby.

Jednou z mnohých techník je každodenné viacnásobné opakovanie mantry a pravidelné čítanie jeho spisov aspoň hodinu denne. Do prirodzenej sexuality svojich žiakov zasahuje hlásaním asketického života, sexuálnej zdržanlivosti až celibátu.

Žiaci si vytvoria doma oltár s najlepšie jeho čiernobielou fotkou a so sústredením a s upretým pohľadom na jeho čelo sa modlia. Svojich žiakov zastrašoval tým, že pokiaľ hnutie opustia, duchovne upadnú.

Bystričania sa vzbúrili

Od roku 1997 v Banskej Bystrici stál jeho pamätník, no o tri roky na to sa za jeho zrušenie vyslovila tamojšia Krajská psychologicko-pedagogická poradňa. Denník Sme uvádza, že pri schvaľovaní pamätníka poslanci mestského zastupiteľstva pravdepodobne podľahli tlaku.

Banská Bystrica bola vyhlásená za Mesto mieru Sri Chinmoya. V roku 2001 bol tento čin vyhlásený za nezákonný a všetky erby a tabule, ktoré boli v meste umiestnené, boli odstránené.

Sri Chinmoya zomrel v roku 2007 na infarkt a jeho hnutie začalo upadať, to však neznamená, že členovia nie sú medzi nami.

Mimochodom, v Košiciach či v Bratislave, ale aj iných mestách sa nachádzajú predajne Madal Bal, nájdeš v nich darčekové predmety, meditačnú literatúru a hudbu, vonné tyčinky… Už asi vieš, pod koho patria.